Carevina

Publikacija ,,Carevina''  štampana je u okviru projekta ''Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja'', koji su finansirale Ujedinjene nacije. Izdavač i nosilac projekta je Turistička organizacija opštine Negotin, a partner na projektu ove brošure Turistička organizacija grada Zaječara.

Design i photo East Star Group

Preuzmite brošuru Carevina