Brošura: Destinacija sport

Brošura i flajer odrađeni za potrebe projekta "Sport za sve, svi za sport".