Bilbordi: Izuzetna destinacija Evrope

Bilbordi izrađeni za potrebe Turističke organizacije opštine Knjaževac.