Program radne prakse za mlade

Poster programa radne prake za mlade koji je sproveo Centar za radno angazovanje mladih.