Reklama: 52. Festival kulture mladih Srbije

Povodom 53. Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu u produkciji East Star Group, napravljena je reklama za ovu manifestaciju.
Scenario, kamera, montaža, animacije East Star Group