Reklama: Most Fest 2013.

Reklama za Most Fest 2013. Most fest je višednevni festival koji se održava na ušću reke Rače u Drinu u Bajinoj Bašti a u okviru Drinske regate.
Animacija East Star Group