Reklama: Baza znanja

Fakultet za Menadžment u Zaječaru i RARIS (Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije) su organizatori ovog projekta. Projekat se finansira u okviru ,,IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija''.
Animacija East Star Group